Strøm, Tidevand og Sæler - Rømø og Sylt. - Tide, Current and Seal - Romo, DK and Sylt, Germany PDF Udskriv Email
Danish / English:
 
- Strøm, Tidevand og Sæler - Rømø og Sylt 2016-05-21/22.
 
- Tide, current and Seals - from Romo, Denmark -                         to Sylt, Germany 2016-05-21/22.
 
 
- Beretning og billeder herunder.
 
- Report and pictures below.
 

Strøm Tidevand og Sæler

 

 En weekend i Vadehavet, hvor planen er at vi lørdag ror til den tyske ø Sylt og leger lidt med strømmen. 


Vi bor enten på campingplads eller på B&B. Med i prisen er 2 overnatninger, 2 morgenmad samt aftensmad lørdag.

Man er tilmeldt, når man har betalt! Tilmelding er bindende, men pladsen kan sælges videre.

Pris: 900 kr.

 

 

- Beretning i ord og billeder

- Report in words and pictures

 

P5200789

- Fredag d. 20 maj, færdig med arbejde, og bilen pakket, og så på vej til Rømø på den Jyske vest kyst, som den ene af to instruktører / guider til en weekend med tidevand, strøm og sæler.

 

- Friday, finished work, the car packed, and then on my way to Rømø on  west coast of the Jutland, as one of two instructors / guides for a weekend with tides, flow and seals.

 

 

P5200791

 

- Broen over Storebælt, Sjælland bag mig, forude Fyn, og så Jylland hvor weekenden skulle tilbringes.

 

- The bridge across Great Belt (Storebælt ), Zealand now behind me, ahead Fyn and the Jutland where the weekend were to be spent.

 

 

 

 

  

 P5200792

 

- Vel fremme ved vores B&B, hoselseogkeld.dk hvor vi skulle bo. Hele p-pladsen fyldt med biler med kajakker på taget, dejligt syn.

 

- Having arrived at our B & B, "hoselseogkeld.dk" where we should stay. The entire parking lot filled with cars with kayaks on the roof, lovely sight.

 

 

 

P5200793

 

 

- Inde i de hyggelige stuer var deltagerne samlet efterhåndeb som de ankom.

 

- Inside the cozy living rooms, the participants gathered as they arrived.

 

 

 

 

 

 

P5200794

 

 

- God stemning, gode historier. En hyggelig aften inden vi skulle på vandet næste morgen.

 

- Good atmosphere, good stories. A pleasant evening before we were to paddle the next morning.

 

 

 

 

 

P5210796

 

 

- Efter en god nats søvn og morgenmad kørte alle til Havneby. En kort breefing og så påvandet - her på vej ud af havnen.

 

- After a good night's sleep and breakfast, we all drove to Havneby. A short briefing before launch - here on the way out of the harbor.

 

 

 

 

P5210797

 

 

- Tidevands strømmen var tydelig da vi kom ud af havnen.

 

 

- Tide flow was visible as we came out of the harbor.

 

 

 

 

 

 

P5210798

 

 

 

- På vej ud i strømmen.

 

- Heading out in the flow.

 

 

 

 

 

 

 

 

P5210799

 

 

- En kort pause på Rømø, inden der færges / krydses over til Sylt i Tyskland.

 

- A short break on Romo before ferry gliding / crossed to Sylt in Germany.

 

 

 

 

 

 

P5210800

 

- Der krydses fra Rømø til Sylt. For mange var det første gang de prøvede at færge. Det gav lid sommerfugle i maven på nogle.

 

- Crossing / Ferry gliding from Romo to Sylt. For many it was the first time they tried to ferry glide. Fore som i ment a litte butterflies.

 

 

 

 

P5210803

 

 

- Ankomst til Sylt i Tyskland.

 

 

- Arrive at Sylt in Germany.

 

 

 

 

 

 

 

P5210804

 

 

 

- En fin tur til Sylt fra Rømø. Tid til frokost.

 

- A nice paddle to Sylt from Rømø. Time for lunch.

 

 

 

 

 

 

P5210805

 

 

- Frokost i klitterne, mens vi kunne holde øje med hvad der skete med tidevands strømmen.

 

 

- Lunch in the dunes while we keep an eye on what happened with the tidal flow.

 

 

 

 

P5210806

 

 

- Frokosteren var spist, og så, endelig vendte strømmen og tog til - tid til leg.

 

- We had eaten lunch, and then finally, the tide turn and started to pick up - time for play.

 

 

 

 

 

 

P5210807

 

 

 

- Spottere på stranden holder godt øje med dem på vandet.

 

- Spotters on the beach, keeping an eye on padlers in the flow.

 

 

 

 

 

P5210808

 

 

- Efter sjov og leg, måtte vi tilbage mens vi stadig kunne få den sidste hjælp inden strømmen ville vende.

 

- After playing and having fun in the tide, we went back while we still could get the last flow the right way before the flow would turn again.

 

 

 

P5210809

 

 

- En fin tur tilbage fra Sylt til Rømø, her på vej inde i Havneby.

 

- A nice paddle back from Sylt to Rømø, heading in to Havneby harbur.

 

 

 

 

 

 

P5210811

 

 

 

- Tilbage på vores B&B. Den gode liv blev nydt inden vi skulle spise.

 

- Back at our B & B. The good life was enjoyed before dinner.

 

 

 

 

 

P5210816

 

 

 

- Efter middagen, måtte jeg lige ned på stranden og se på vandet.

 

- After the dinner, I had to have a look at the beach and the sea.

 

 

 

 

 

P5210818

 

 

- Aften stemning i stuen, hygge, fortællinger og gode historier.

 

 

- Evening atmosphere in the living room, good atmosphere,  and good stories.

 

 

 

 

 

P5220820

 

 

 

 

- Søndag morgen, dagens plan var en tur fra Lakolk strand, ud og se på sæler.

 

- On Sunday morning, the plan fo the day was a trip from Lakolk beach, looking at seals.

 

 

 

P5220822

 

 

 

 

- Vi mødtes nede på stranden.

 

- We met on the beach.

 

 

 

 

 

 

P5220824

 

- Dagens udfordringer startede tidligt for nogle, men med hjælp fra en venlig sjæl, kom alle med på vandet.

 

- Today's challenges started early for some, but with help from a friendly man, we all got on the water.

 

 

 

 

 

P5220830

 

 

 

- På vandet, op langs kysten og mod sælkolonien.

 

 

- On the water, up along the coast heading towards the seal colony.

 

 

 

 

 

 

P5220841

 

- Som vi nærmede os stedet hvor der skulle være en koloni af spættet sæler, begyndte vi at spejde efter dem.

 

- As we approached the place where there should be a colony of harbor seals, we began to look for them.

 

 

 

 

 

P5220832

- Mit kamere er ikke egnet til billeder af sæler på vandet. Her bliver der taget billeder af nogle af de omkring 60-70 spættet sæler der var i kolonien.

 

- My camera is not suitable for images of seals on the water. Here are taken pictures of some of the approximately 60-70 harbor seals that were in the colony.

 

 

 

 

P5220836

 

 

- Da sælerne begyndte at miste interessen for os, foresatte vi lidt vidre langs kysten inden vi skulle ind og spise forkost.

 

- When the seals began to lose interest in us, we continued a bit further along the coast before before landing for lunch.

 

 

 

P5220838

 

- Inde på stranden blev der snakket lystigt om oplevelsen vi lige havde haft med sælerne.

 

- on the beach was talking a lot about the experience we  just had with the seals.

 

 

 

 

 

P5220840

 

 

 

- Nordenden af Rømø

 

- North End of Romo

 

 

 

 

 

 

 

P5220841

 

 

 

- På vandet igen efter frokosten, og så tilbage til Lakolk strand og bilerne.

 

- Back on the water again after lunch, and then back to Lakolk beach and the cars.

 

 

 

 

P5220842

 

 

- Tilbage på stranden efter en dejlig weekend med både strøm, tidevand og sæler.

 

- Back on the beach after a lovely weekend with both currents, tides and seals.

 

 

 

 

 

P5220844

 

 

- Omklædning, og kajakkerne på bilerne og så tid til at sige farvel for denne gang.

 

- Change clothes and kayaks on the cars and then time to say goodbye for now.

 

 

 

 

 

P5220846

 

- For nogle var strabasserne ikke helt overstået selv om vi var kommet af vandet. Kørsel på stranden kan være en udfordring.

 

 

- For some were the hardships not quite finished even though we had come of the water. Driving on the beach can be a challenge.

 

 

 

P5220847

 

 

- Da alle var i stand til at køre igen, kørte vi fra Lakolk strand og så på vej hjem.

 

- When everyone was able to drive again, we drove from Lakolk beach, and then I was on my way home.

 

 

 

 

P5220850

 

- En dejlig weekend var forbi, og jeg havde nu lagt  Jylland og Fyn bag mig, hjemme og Sjælland og nu er lige på den anden side af broen.

 

- A lovely weekend is over and I had now laid Jutland and Funen behind me home and Zealand and is now just on the other side of the bridge.