2016-03-18 Fyraftens tur ved Gilleleje - After work paddle at Gilleleje

Danish / English.

P3170026

 

- Vi var 3 glade havahakroer der havde aftalt at mødes i Gilleleje kl. 16.00 og så tage en fyraftens tur.

 

- 3 happy paddlers had agreed to meet at Gileleje at 16.00 to take a after work paddle.

 

 

 

P3170027

 

 

- Omklædt og på vandet kl. 16.30

 

- Changing clothes and out on the water at. 16:30

 

 

 

P3170028

 

 

- Diset omkring fyret på Nakkehoved.

 

- Haze at the lighthouse on Nakkehoved.

 

 

 

P3170031          P3170032

 

- Afsted det gik, og hurtigt begyndte vi at lege langs med høfterne i de små bølger.

 

- Of we went, and soon we began to play along the breakwaters on the small waves.

 

P3170033

 

- Vinterens vind og vejr har sat sit spor på skrænterne.

 

- The winter weather has left its traces on the coast.

 

 

     

 

P3170034          P3170035

 

P3170036          P3170038

 

- En særlig stemning langs kysten med lidt dis og aftagende lys.

 

- A special atmosphere along the coast with little haze and fading light.

 

P3170039

 

- På vej tilbage til Gilleleje.

 

- Heading back towards Gilleleje.

 

 

 

 

P3170044

 

-En hyggelig fyraftens tur, sluttede med lys i Nakkehoved fyr. Dejligt at dagene nu er blevet så lange at man kan tage en tur efter arbejde.

 

- A nice after work paddle, ended with light in the lighthouse on Nakkehoved. Nice to have enough daylight so one can paddle after work.


©

Havkajakoplevelser.dk
Hosted af www.itsupporten.dk