Danmark rundt - Sådan kommer du ud af Vadehavet / Circumnavigating Danmark- Getting out of the Wadde

Danmark rundt   Sådan kommer du ud af Vadehavet

 

- Danish / English:

 

- Rigtigt mange der starter på Danmark rundt i jagten på det rød hvide bånd, kommer slet ikke ud af Vadehavet. Strøm, vind og bølger samt store lavvandede områder har gennem årene betydet et hurtigt farvel til drømmen.

 

- Many starting on the circumnavigation of Denmark, in search of the red and white ribbon, does nog come not out of the Wadden Sea. Tide, wind, waves and large shallow areas, has over the years  resulted in a quick goodbye to the dream. 

 

 P6100092- Grejet i bilen og kajakkerne på taget. Jeg skulle være med som guide / turleder, på en tur i weekenden, hvor vi skulle ro den første del af Danmark rundt, Det rød hvide bånd.

 

- The gear in the car and kayaks on the roof. I was to attend as guide / leader  on a weekendexpedetion paddling the first 2 days of the circumnavigation of Denmark, " the red and white ribbon ".

 

 

 

P6100093

 

 

 

- Turen gik igen til Jylland mod Højer sluse, hvorfra man starter, så over Storebælts broen.

 

- The trip goes back to Jutland again, to Hojer sluice from which to start, then across the Great Belt Bridge.

 

 

 

 

P6100095

 

 

- Vi kom frem til Højer sluse lige inden solnedgang. Vejret var dejligt hvilket lovede godt for de næste to dage.

 

- We arrived at Hojer sluice just before sunset. The weather was nice which a promising sign for the next two days.

 

 

 

P6100097

 

 

- Teltene blev slået op så diskret som muligt.

 

- The tents were pitch as discretely as possible.

 

 

 

 

 

 

 

P6100096

 

 

- De der ikke kunne være inde ved bygningen måtte ligge sig lidt mere synligt, men det gav ikke anledning til problemer.

 

- Those who could be behind the building had to pitch there tents a little bit more visible, but it did not cause any problems.

 

 

 

 

P6100098

 

 

 

- Da vi skulle starte i Højer og slutte i Esbjerg, havde vi lidt shuttel kørsel.

 

 

 

- Since we had to launch in Hojer and land in Esbjerg, we had to do some shuttel driving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6100099

 

 

- Tilbage ved Højer sluse omkring midnat, så der blev lavet mad under en udendørs lampe.

 

 

- Back at Hojer sluice around midnight, so there were cooking under an outdoor lamp.

 

 

 

 

P6110100

 

- En dejlig morgen, med solskin bag diget.

 

 

- A lovely morning, with sunshine behind the dike.

 

 

 

 

 

 

 

P6110103

 

 

 

- Samling og information inden vi tager på vandet.

 

 

- Gathering and information before launching.

 

 

 

 

 

P6110105

 

 

 

- Højer sluse, starten på weekendturen, og også starten for dem der vil ro Danmark rundt.

 

- Hojer sluice, the start of the weekend expedition, and also the start for those who want to circumnavigate Denmark.

 

 

 

P6110107

 

- Ved udsejlingen kommer man forbi skikgårde, formålet med disser er indvinding af land.

 

 

- At the exit you pass something called "slikgårde", the purpose of disser is land reclamation.

 

 

 

 

 

P6110111- Vi roede mod vest og over mod Sylt. På vejen kommer vi forbi en lille sandbanke med en sælkoloni. Båden på billedet, sejler turister ud for at se på sæler fra Tyskland.

 

- We paddle towards West and Sylt, Germany. On the way we pass a small sandbank with a seal colony. The boat in the picture, take tourists out to see the seals from Germany.

 

 

 

P6110112

 

 

- Spættet sæler iagtager os.

 

 

- Harbour seals watching us.

 

 

 

 

 

P6110118

 

 

- Rømø sydstrand, tid til en lille pause.

 

 

 

- Romo southern beach, time for a little break.

 

 

 

 

 

P6110119

 

- Solskin og vandet i sandet der reflektere på kajakken.

 

 

- Sunshine and water in the sand which reflect on the kayak.

 

 

 

 

 

 

P6110126

 

 

 

- Vi forsatte turen op langs Rømøs vestkyst. Rytter og heste var også ude og nyde det gode vejr.

 

- We continued the trip up the west coast Romo. Horseman and horse were also out and enjoy the good weather.

 

 

 

P6110129

 

 

 

- Meget brede strande og klitter et godt stykke inde.

 

 

- Very wide beaches and dunes well inland.

 

 

 

 

 

P6110131

- Mange på turen haved ikke før prøvet at ro mod noget så lavtliggende at det ikke kunne ses 2-3 km væk.

 

 

- Many people on the trip had never before tried to paddle towards something so low lying that it could not be seen 2-3 km away.

 

 

 

 

 P6110133

 

 

 

- Solskin og havkajak, sikke en fin måde at bruge en weekend på.

 

 

 

 

 

- Sunshine and sea kayaking, what a great way to spend a weekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

P6110136

 

 

 

- Tid til frokost på det sydlige af Lakolk strand, Rømø.

 

-Time for lunch suthern part of Lakolk beach, Rømø.

 

 

 

 

 

 

P6110139

 

 

 

- Frokost på det sydlige af Lakolk strand, Rømø.

 

 

 

. Lunch suthern part of Lakolk beach, Rømø.

 

 

 

 

 

P6110141

 

 

- Frokosten vel overstået, så på vandet igen.

 

 

- Lunch is successfully completed, so launching again.

 

 

 

 

 

 

P6110143

 

- Midt på Lakolk strand, ved livrederen, kan man køre ned på stranden i bil og autocamper og parkere.

 

- In the middle of Lakolk beach, by the lifeguard, you can drive down to the beach by car or motor home and park.

 

 

 

 

 

 P6110146

 - Vi forsatte op langs Rømø, vidre ud mellem nogle små sandøer der først var synlige helt tæt på da de ikke var mere end 50 cm. høje. Vi forsatte  mod Koresand.

 

- We continued along Romo, out between some small sand banks which can only be seen up close as they were not more than 50 cm. - We continued towards Koresand.

 

 

 

P6110149

 

 

 

- Vi ankommer til Koresand ved Mandø.

 

 

- We arrive at Koresand by Mandø.

 

 

 

 

 

 

P6110151

 

 

- Vi ser på kort.

 

 

- We look at the map.

 

 

 

 

 

 

 

 

P6110152

 

 

- Kig ud mod hvor vi er kommet fra.

 

 

- Look out towards where we came from.

 

 

 

 

 

 

 

P6110154

 

 

 

 

- Stedet her kunne lige så godt være i en ørken.

 

 

- This place might as well be a desert.

 

 

 

 

 

13434965 10153467211457583 7351569953607900047 n

 

 

 

 

- Det kan ikke blive andet end en oplevelse at sove her.

 

 

 

- It can only be an experience to stay here.

 

 

 

 

 

13435466 10153467357662583 3563379965863673406 n

 

 

- Her er absolut stilhed og ro.

 

 

 

- Here is absolute peace and quiet.

 

 

 

 

 

 

13417706 10153467211742583 4663763200561279543 n

 

 

 

 

- Koresand, ved Mandø.

 

 

 

- Koresand by Mando.

 

 

 

 

 

 

 

  

P6110165

 

 

 

 

- En velfortjent pause efter 39 km / 21 nm.

 

 

- A well-deserved break after 39 km / 21 nm.

 

 

 

 

P6110167

 

 

- Solen og det gode selskab nydes.

 

 

Enjoying the sun and the good company.

 

 

 

 

 

 

 

P6110169

 

 

- Vores lejer begynder at tage form.

 

 

- Our camp.

 

 

 

 

 

 

 

13413649 10153467211807583 7847331596917454932 n

 

 

 

 

 

- Det gode liv nydes.

 

 

 

 

 

Enjoying the good life.

 

 

 

 

 

 

 

P6110170

 

 

- Der tørres tøj og grej, men vi drikke eftermiddagskaffe.

 

 

- Drying clothing and gear  while we drink afternoon coffee.

 

 

 

 

 

 

13417519 10153467211887583 7097922674633965063 n

 

 

- Det gode liv, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

- The good life, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

P6110172

 

 

- Det gode liv, Koresand, Mandø.

 

 

 

- The good life, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

 

 

P6110173

 

 

- Det gode liv, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

- The good life, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

 

P6110175

 

 

- Hjem for den kommende nat.

 

 

 

- Home for the coming night.

 

 

 

 

 

 

P6110177

 

 

 

 

- En tur rundt på sandet er en oplevelse.

 

 

- A walk on the sand is an experience.

 

 

 

 

 

P6110184

 

 

- Østersskal, Koresand, Mandø.

 

 

 

- Oyster Shell, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

 

 

P6110186

 

 

- En tur rundt på sandet er en oplevelse.

 

 

 

- A walk on the sand is an experience.

 

 

 

 

 

 

 

P6110193

 

 

 

 

- En tur rundt på sandet er en oplevelse.

 

 

 

- A walk on the sand is an experience.

 

 

 

 

P6110189

 

 

 

 

- Et helt fantastisk lys.

 

 

- Amazing light.

 

 

 

 

 

P6110200

 

 

 

 Et helt fantastisk lys.

 

 

 

- Amazing light.

 

 

 

 

 

P6110197

 

 

 

- Tilbage i lejeren efter en fin gåtur.

 

 

 

- Back in the camp after a nice walk.

 

 

 

 

 

P6110202

 

 

 

 

 

- Koresand, Mandø.

 

 

 

 

 

 

 

 

P6110203

 

 

 

- Solnedgang, Koresand, Mandø.

 

 

-Sunset, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

 

 

P6110207

 

 

 

 

- Solnedgang, Koresand, Mandø.

 

 

 

-Sunset, Koresand, Mandø.

 

 

 

 

13458527 10207848908354506 8931821413037293837 o

 

 

- Ikke alle sov i telt.

 

 

 

 

- Not all slept in a tent.

 

 

 

 

 

P6110208

 

 

- Aftenhimmel set fra min teltåbning.

 

 

 

 

- Evening sky seen from my tent opening.

 

 

 

 

 

 P6120210

 

 

 

 

- Vinden havde taget til i løbet af aften. Sandet er så fint at det blæste gennem myggenettet i teltet.

 

 

 

- The wind had taken during the evening. The sand is so fine that it blew through the mosquito net in the tent.

 

 

 

 

 

 

 

 

P6120213

 

 

 

 

- Godt humør efter en god nat.

 

 

- High spirits after a good night.

 

 

 

 

 

P6120218

 

 

 

- Briefing inden afgang.

 

 

- Briefing before launch.

 

 

 

 

 

 

P6120222

 

 

 

- Vi forlader Koresand og ror mod Fanø.

 

 

 

- We leave Koresand and paddles towards Fanø.

 

 

 

 

P6120224

 

 

 

- Lidt inden Fanø, møder vi en kæmpe fugleflok.

 

 

 

- Just before Fano, we encounter a giant flock of birds.

 

 

 

 

P6120232

 

 

 

- Vi gør et lille stop på Fanø til drikke og snacks.

 

 

 

- We make a short stop on Fanoe for drinks and snacks.

 

 

 

 

P6120233

 

 

 

- Det gode vejr, reflekteres i vandet mod kajakken.

 

 

 

- The good weather is reflected in the water toward the kayak.

 

 

 

 

P6120234

 

 

- Virdere op langs Fanø, hvor der afholdes dragefestival.

 

 

 

- Continue along the coast of Fano, where there is held a kite festival.

 

 

 

 

P6120239

 

 

 

- Dragefestival på Fanø.

 

 

 

- Kite festival, Fanø.

 

 

 

 

 

P6120240

 

- Nordenden af Fanø, et stort område kun med sand. Svært at vurdere hvor stort og højt det er.

 

 

- North end of Fano, a large area only with sand. Difficult to estimate how big and high it is.

 

 

 

 

 

P6120241

 

 

 

- En færge var med til at sætte det i perspektiv.

 

 

- A ferry helped to put it in perspective.

 

 

 

 

 

 

 P6120242

 

 

 

- Vi runder det nordlige Fanø på vej ind mod Esbjerg. Her er færgen fra før.

 

- We rounds the North of Fano on the way towards Esbjerg. Here is the ferry from before.

 

 

 

 

P6120245

 

 

- Boreplatforme i Esbjerg havn. Weekendens tur skulle slutte lige nord for havnen.

 

- Oil rigs in Esbjerg harbor. This weekend's trip was going to end just north of the harbor.

 

 

 

 

 

P6120252

 

 

- Turens slutpunkt.

 

 

- The landing point.

 

 

 

 

 

 

 

 

P6120250

 

 

- En dejlig tur i dejligt vejr. Ikke noget at sige til der er store smil.

 

 

- A nice paddle in nice weather, nice smile.

 

 

 

 

 

 

P6120253

 

 

 

- Tilbage var kun den lange vej kajakken skulle for at komme op til bilerne.

 

 

- Back was now the long carry of the kayak back to the cars.

 

 

 

 

P6120258

 

 

- En dejlig tur slutter efter 74 km / 41 nm.

 

A nice paddle ends after 74 km. / 41 nm.

 

 

 

 

 

 

13315692 10153467209077583 7997451402380506147 n

 

 

Skærmbillede 2016 07 02 kl. 11.43.02

 

 

Skærmbillede 2016 07 02 kl. 11.41.44

 

 

Skærmbillede 2016 07 02 kl. 11.41.28

 

 

Skærmbillede 2016 07 02 kl. 11.43.18

 

 

Skærmbillede 2016 07 02 kl. 11.42.14

 


©

Havkajakoplevelser.dk
Hosted af www.itsupporten.dk