Skip to main content

2020-08-16 Delfin i Limfjorden - Delfin in the fjord North Jutland, Danmark

Danish / English:

 

- Lad det være sagt med det samme - Det er uden sammenligning den mest ambivalente oplevelse, jeg hidtil har haft med min havkajak.

 

- I want to say it right away - It is without comparison the most ambivalent experience, I have ever had, so far with my sea kayak.

 

- Sommerferien blev tilbragt i Nordjylland, og bragte os blandt andet til Limfjorden, hvor der i længere tid havde været en Almindelig delfin omkring en specifik grøn bøje. Jeg følte mig jo nærmeste forpligtet til at tage kajakken en tur på vandet.

Parkeringsplads kunne jeg ikke finde, så min hustru kørte mig ned til havnen i Nørresundby hvorfra jeg kom på vandet.

 

- The summer holiday was spent in Denmark in the area of North Jutland, and brought us to the Limfjord, between Ålborg and Nørresundby, where for a long time there had been an Commen dolphin at a specific green buoy. I felt almost obligated to take the kayak paddle.

I could not find a parking space, so my wife drove me down to the harbor in Nørresundby, from where I launched.

 

P8140194

 

P8140195

 

- Fra den lille havn roede jeg under broen der forbinder Ålborg med Nørresundby. Et meget anderledes sceneri end normalt, da Ålborg er landets 4. største by, hvilket naturligvis ville være en anderledes oplevelse med masser af mennesker, trafik og hvad der ellers høre til en større by.

 

- From the small harbor I paddled under the bridge that connects Ålborg and Nørresundby. A very different scenery than usual, as Ålborg is the 4th largest city in Denmark, which of course would be a different experience with lots of people, traffic and what else belongs to a larger city.

 

P8140196

 

- Masser af aktivitet på fjorden, speedbåde, vandski, jetski, og motorbåde.

 

Lots of activity on the fjord, speedboats, water skis, jet skis, and motorboats.

 

P8140200

 

P8140200

 

- Masser af trafik over broen.

 

-Lots of traffic crossing the bridge.

 

P8140199

 

- Masser af industri.

 

-Lots of industry.

 

P8140202

 

- Turbåde og bygninger, jeg skal love for jeg fik oplevet noget helt nyt og anderledes, men sikker på det også ville være en oplevelse hvis jeg kunne få set delfinen, selv om jeg dog var noget skeptisk.

 

- Tour boats and buildings, a very different experience, but sure it would also be an experience if I could see the dolphin, although I was a bit skeptical.

 

P81402091

 

- Men pludselig midt i dette menneskeskabte morads, dukker delfinen op af det grumset vand. 

 

- But suddenly in the middle of this man-made morass, the dolphin emerges from the murky water.

 

P8140204

 

- Jeg var den eneste kajak, men det virkede som familieudflugter med så mange sup-bords.

 

- I was the only kayak, but it seemed like family outings with so many sup-bords.

 

P8140209

 

- Nogle motorbåde støder til for også at se delfinen.

 

- Some motorboats collide to also see the dolphin.

 

P8140211

 

- Hvorvidt det var os der kiggede på delfinen, eller den der kiggede på os er ikke til at vide, men jeg nød den opvisning der var i godt i gang.

 

- Whether it was us who watched the dolphin, or the dolphin who watched us, I do not know, but I enjoyed the show that was well underway.

 

P8140212

 

- Delfinen kom tættere og tættere på når bare os der betragtede den lå stille i vandet.

 

- The dolphin came closer and closer, aslong us who was watching it was still in the water.

 

P8140213

 

- Billedet her er taget lige inden jeg bliver oversprøjtet af vand da delfinen lander lige ved siden af min kajak.

 

- This picture was taken just before I was sprayed with water as the dolphin lands right next to my kayak.

 

P8140215

 

P8140219

 

- Jeg må have kommet på det rigtige tidspunkt for "eftermiddags forestillingen", den blev ved og ved med at springe.

 

- I must have come at the right time for the "afternoon show", it just kept jumping.

 

P8140245

 

P8140263

 

P8140265

 

P8140272

 

P8140273

 

P8140284

 

P8140225

 

- Nu var vi jo på familie ferie, og på besøg hos nogle kære venner, så var tid til at komme tilbage.

Delfinen var dog ikke helt færdig med mig, så jeg fik lidt følgeskab på vejen tilbage.

 

- We were on a family holiday, and visiting some dear friends, so it was time to get back. However, the dolphin was not quite done with me, so I got some company on the way back.

 

P81402841

 

- Det sidste spring, og det sidste jeg så til den. Nu sad jeg med et stort smil, en varm og bobblende føgelse i hele kroppen, - sikke et smukt dyr - sikke en oplevelse - sikke en dag -  men........................de sidste timers miljø, det passede slet ikke til det, jeg havde forestillet mig et så fantastisk dyr skulle være i - boligområder, menneskemængder, industri, billarm - en i særdeleds mærkelig oplevelse, den. Et så smukt dyr, i et så "forkert" miljø......det var, for mig, en bisar oplevelse. 

 

- The last jump, and the last I saw of it. Now I sat with a big smile, a warm and bubbling addition in my body, - what a beautiful animal - what an experience - what a day - but ........................the environment of the last hours, it did not fit at all with what I had imagined such an amazing animal to be in - residential areas, crowds, industry, car noise - a particularly strange experience, the. Such a beautiful animal, in such a "wrong" environment ...... it was, for me, a bizarre experience.

 

P8140295

 

-  Tilbage ved den lille havn i Nørresundby, og med et stort smil. Da min hustru hentede mig var det første hun spurgte mig om " så du den, og hvordan var det " ? Tror nok jeg svarede, " ja den er så smuk, men ved ikke rigtigt hvordan det var ". Jeg vil dog uden tvivl gerne opleve det igen, hvis muligheden skulle komme.

 

- Back at the small harbor in Nørresundby, and with a big smile. When my wife picked me up the first thing she asked me was "did you see it and how was it"? I think I replied, "yes it is so beautiful, but do not really know what it was like".However, I would with no doubt like to experience it again, if the opportunity should come.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea

 

Supported by Teamkayak - www.teamkayak.dk