Grundet uvisheden for de kommende måneder....... - Due uncertainty for the coming months....

Danish / English:

 

Grundet uvisheden for de kommende måneder, er alt udsat.

Jeg har haft planlagt flere forskellige begivenheder, men grundet uvisheden om mulighed for at rejse ind og ud af lande, risiko for at smitte mellem deltagere OG IKKE MINDST RISIKOEN FOR AT SPRÆDE SMITTE TIL FOLK DER ER I HØJRISIKOGRUPPEN, OG FOR HVEM DER VIL VÆRE EN FATAL RISIKO VED SMITTE, bliver alle planer sat på pause.

Når vi er tilbage i almendelige forhold, vil jeg se hvad jeg har af muligheder for evt. at afholde alle, eller nogle af de arrangementer jeg havde planlagt.

 

Due to the uncertainty of the coming months, all events are postponed.
I have planned several different events, but due to the uncertainty of  traveling in and out of countries, the risk of contagion between participants, and especially RISK OF DISTRIBUTING INFECTION TO PEOPLE IN THE HIGH RISK GROUP, all plans are paused.


When we are back to normal, I will see what opportunities there will be, to make some of the events.

 

Venlig hilsen / Best regards

 

Profilbillede   2b02b05dfc744cc17926e390d7fb31b4c9d08849 175x274 Q85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk
Facebook: Tosset med havkajak / Mad about Sea Kayak
Instagram: cwseakayaking
Twitter: @cw_sea

Sponsored by Teamkayak - www.teamkayak.dk
Sponsored by Kokatat - www.kokatat.com                                                                                          Sponsored by Expeditionfoods - www.expeditionfoods.com


©

Havkajakoplevelser.dk
Hosted af www.itsupporten.dk