Skip to main content

2020-11-29 Kort dagstur Nordsjælland - Short day paddle sea kayaking, Gilleleje, North Zealand

Danish / English:

 

PB290001

 

- Mødestedet var en lille p-plads lige vest for Gilleleje havn, planen var lidt leg mellem store sten og en kort tur langs kysten.

 

- The meeting place was a small parking lot just west of Gilleleje harbor, the plan was a little rockhopping between boulders, and a short paddle along the coast.

 

PB290002

 

- Som en del af kystbeskyttelse ligger de store sten og bare venter på nogle der vil lege med manøvrering på meget lidt plads, teknink, sammensatte tag, kantning osv. osv.

 

- As part of coastal protection boulders are just waiting for someone to play with close maneuvering, technique, combined strokes, edging, etc., etc.

 

Skærmbillede 2020 12 29 kl. 17.11.50

 

- Tæt manøvrering og leg starter dagen.

 

- Close maneuvering and play starts the day.

 

Skærmbillede 2020 12 29 kl. 17.13.22

 

Skærmbillede 2020 12 29 kl. 17.20.50

 

Skærmbillede 2020 12 29 kl. 17.23.20

 

PB290003

 

- Efter leg mellem stenene, fortsætter vi mod vest under skrænterne der rejser sig samtidig med kystbeskyttelsen vi legede ved slutter.

 

- After playing between the boulders, we paddle west under the slopes that rise at the same time as the coastal protection we played at ends.

 

PB290004

 

 PB290005

 

- Vi lander på stranden ved Sankt Lukas Stiftelsen Refugium i Smidstrup.

 

- We land on the beach at The Foundation of St. Luke´s Refugium in Smidstrup.

 

PB290006

 

- En populær badestrand, nu er der kun en lille jolle og venter på sommeren kommer igen.

 

- A popular beach, now only a small dinghy lies waiting for summer to come again.

 

PB290008

 

Sankt Lukas Stiftelsen Refugium i Smidstrup.

 

The Foundation of St. Luke´s Refugium in Smidstrup.

 

PB290009

 

- Områdets natur er ret anderledes i forhold til de omkringliggende skov.

 

- The nature of the area is quite different compared to the surrounding forest.

 

PB290010

 

- På vandet igen og tilbage mod Gilleleje.

 

- Back on the water again and heading back Gilleleje.

 

Skærmbillede 2020 12 29 kl. 17.45.18

 

- Da vi kommer forbi stenene igen slutter dagen af med lidt mere leg.

 

- As we pass the boulders again, the day ends with a little more play.

 

Skærmbillede 2020 12 29 kl. 17.45.52 

 

PB290012

 

- Vi lander tilbage på stranden lige ved p-pladsen.

 

- We land back on the beach right by the parking lot.

 

PB290013

 

- Et kig mod vest. Dagens tur gav en masse god leg mellem de store sten, en lille tur til Refugium i Smidstrup, frisk luft, røde kinder og et par hyggelige timer i godt selskab.

 

- Looking west. Today's paddle gave a lot of good play between the boulders, a little trip to Refugium in Smidstrup, fresh air, red cheeks and some good hours in good company.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea

 

Supported by Teamkayak - www.teamkayak.dk