Skip to main content

2020-12-13 Lejre vig, Sjælland - Lejre cove, Zealand, Denmark.

Danish / English:

  - Alle billeder er taget uden brug af nogle former for filter.

 

- All photos are taken without the use of any kind of filter.

 

- Dagens tur skulle være en tur i Lejre vig, en fjordarm i Roskilde fjord, på Sjælland. Vi ville gå på vandet ved Selsø havn, det nordligste punkt i Lejre vig.

 

- Today's paddle was to be a trip in Lejre cove, a fjord arm in Roskilde fjord, on Zealand. We launched at Selsø harbor, the northernmost point in Lejre cove.

 

PC130001

 

- På vandet fra den lille havn. Vejret var lidt diset med lavthængende skyer, og absolut ingen vind - havde en følelse af et eventyrlandskab.

 

- On the water from the small harbor. The weather was a bit hazy with low-hanging clouds, and absolutely no wind - had a sense of a fairytale landscape.

 

PC130002

 

 - Der var ikke noget der tegnede til at vi ville få solen at se i løbet af dagen.

 

- There was nothing to indicate that we would see the sun during the day.

 

PC130005

 

- Vi søger ud på lidt åbent vand i vigen. Store flokke af blishøns lå spredt, men går alle på vingerne samtidig, et flot syn og en speciel lyd når der er så mange. Ganske kort efter ser vi en havørn højt over vandet, så tror pokker blishønsene lettede. Mit lommekamera har desværre sine begrænsninger, så ingen billeder af havørnen.

 

- We head towards open water in the cove. Large flocks of blish hens lay scattered, but all take off at the same time, a beautiful sight and a special sound when so many. Shortly after we see an sea eagle high above the water, no wonder the birds took off. Unfortunately, my compact camera has its limitations, so no pictures of the sea eagle.

 

PC130006

 

- På vej sydover mod Lundby og vikingeskibene passere vi Gershøj havn, uden at se nogen for for aktivitet.

 

- On the way south towards Lundby and the Viking ships, we pass Gershøj harbor, without seeing anyone for activity.

 

PC130007

 

- Vi skal selvfølgelig lige i land og se nærmere på skibene.

 

- Of course we have to land and have a look at the ships.

 

PC130010

 

- Ikke mindst det imponerende Aslak. Med en længde på 24 m. og ikke mindre end 38 årer, er det samtidig Danmarsk næststørste vikingskib overhovedet.

 

- Not least the impressive Aslak. With a length of 24 m. and no less than 38 oars, it is the second largest Viking ship in Denmark.

 

PC130008

 

- Et imponerende syn.

 

- An impressive sight.

 

PC130011

 

- Vi går en lille tur og ser på de andre noget mindre, men stadig flotte vikingskibe der også ligger her, og venter på varmere vejr.

 

- We go for a walk and look at the other somewhat smaller, but still beautiful Viking ships that also is lying here, waiting for warmer weather.

 

PC130012

 

 - På en bådrampe ser vi tangkugler - syntes det var et spændende naturfænomen og ikke noget jeg har set før. Hjemme igen søger jeg tangkugler på nettet, og finder følgende forklaring på fænomenet.

" Tangkugler / Krølhårstang er tegn på større næringsstofkoncentrationer i fjorden end normalt. Dette skyldes, at der er vasket en større mængder af næringsstoffer ".

Så godt tegn at det ikke er noget jeg har set før.

 

- On a boat ramp we find balls of seaweed - thought it was an exciting natural phenomenon and not something I have seen before. At home again, I search for seaweed balls on the internet, and find the following explanation for the phenomenon.

 

"Seaweed balls / Curly hair seaweed are signs of higher nutrient concentrations in the water than normal. This is because a larger amount of nutrients has been washed away".

 

A good sign that it is not something I have see before.

 

PC130014

 

- Tilbage på vandet fortsætter vi helt ned i bunden af vigen. Vi kommer forbi flere små holme og øer omgivet tætte rørskove.

 

- Back on the water, we continue all the way south to the end of the cove. We pass several small islets and islands surrounded by dense reed forests.

 

PC130015

 

- Vi lander ved Borrevejle Lejrskole på sydøstsiden af vigen.

 

 - We land at Borrevejle Camp School on the southeast side of the cove.

 

PC130016

 

- Et fint sted at spise frokost.

 

- A great place to have lunch.

 

PC130018

 

- Vi nyder udsigten til små holme, rørskovene og fuglelivet.

 

- We enjoy the view of the small islets, reed forests and the bird life.

 

PC130020

 

- Tilbage på vandet igen.

 

- Back on the water again.

 

PC130021

 

- Mod nord langs vigens østside.

 

- Heading north along the east side of the cove.

 

PC130022

 

- Dagens vejrudsigt havde forudsagt diset og lavthængende skyder hele dagen.

 

- The weather forecast had predicted haze and low-hanging clouds all day.

 

PC130024

 

- Men solen bryder lige så stille igennem skydækket.

 

- But the sun quietly breaks through the cloud cover.

 

PC130025

 

- Et fantastisk lys og en markant af sceneriet.

 

- A fantastic light and a change of scenery.

 

PC130027

 

- Et fantastisk lys, der giver en god følelse i kroppen efter flere dage uden sol.

 

- A fantastic light that gives a good feeling in the body after several days without sun.

 

PC130031

 

PC130032

 

PC130033 

 

- Dagen starte med dis og lavthængende og følelse af et eventyrlandskab - nu sad vi i et lys der virkede helt magisk.

 

- The day start with haze and low hanging and feeling of a fairytale landscape - now we sat in a light that seemed magical.

 

PC130034

 

PC130036

 

- Vi ligger flere gange helt stille og ser hvordan sceneriet hele tiden skifter.

 

- We lie several times completely still and watch how the scenery changes again and again.

 

PC130037

 

PC130038

 

PC130039

 

PC130041

 

PC130042

 

PC130043

 

- Igen og igen bølger lyset frem og tilbage.

 

- Again and again the light waves back and forth.

 

PC130045

 

PC130049

 

- Vi fortsætter mod nord og tilbage mod bilerne

 

- We continue north back towards the cars.

 

PC130052

 

PC130054

 

- Gershøj som lå under lavthængende skyer, ligger nu på tilbagevejen i solskind.

 

- Gershøj, which was under low-hanging clouds heading south, is now on the way back in sunshine.

 

PC130055

 

- Ikke en hverdags oplevelse at have så absolut fladt vand.

 

- Not an everyday experience to have such absolutely flat water.

 

 PC130057

 

PC130058

 

- Vi ror det sidste stykke tilbage mod Selsø havn der nu ligger badet i sol.

 

- We paddle the last stretch back towards Selsø harbor which is now bathed in the sun.

 

PC130059

 

PC130060

 

- Tilbage ved den lille bådrampe i eftermiddagssol.

 

- Back at the small boat ramp in the afternoon sun.

 

Skærmbillede 2020 12 14 kl. 20.39.45

 

- Vi drikker en sodavand mens vi nydder udsigten inden kajakkerne læsses på bilen, og hvad der for mig har været en helt magisk oplevelse. Jeg kan ikke huske hvornår oplevelsen af ændringer af lys og sceneri, har været så markant som på denne dag.

 

- We drink a soda while enjoying the view before the kayaks are loaded on the car, and what for me has been an absolutely magical experience. I do not remember when the experience of changes of light and scenery, has been as marked as on this day.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

Twitter: @cw_sea

 

Supported by Teamkayak - www.teamkayak.dk