Skip to main content

2022-03-05 På toppen af Nordsjælland - At the top of North Zealand, Denmark

Danish / English:

 

- Den første mulighed for at komme på vandet, i årets første forårsmåned, bød på koldt men helt stille vejr.

- The first opportunity to get on the water, in the first month of spring of the year, offered cold but completely calm weather.

 

P3050126

 

- Den lille fine parkeringsplads ved Fejlbergsvej var udgangspunktet for dagens tur fra Gilleleje til Rågeleje og retur, på toppen af Nordsjælland, Danmark. 

- The small car park, free of charge, at Fejlbergsvej was the starting point for today's trip from Gilleleje to Rågeleje and back, at the top of North Zealand, Denmark.

 

P3050127

 

- 3 m/s fra skiftende retninger, en temperatur på 2 °C, og 1026 hPa betød helt klart vejr med flot og helt klar sigt. 

- 3 m / s from changing directions, a temperature of 2 ° C and 1026 hPa meant clear weather with nice and clear visibility.

 

P3050128

 

- Lige vest for hvor vi går på vandet ligger nogle store sten helt inde ved stranden. 

- Just west of where we get on the water are some boulders right by the beach.

 

P3050130

 

- Jeg plejer lige at tage lidt leg mellem dem når vandet tillader.

- I usually have a little play between them when the water allows.

 

Skærmbillede 2022 03 07 kl. 18.52.31

 

- Bare at ro forbi er næsten synd, der er så mange muligheder for at lave noget teknik mellem stenene.

- Just paddling past is almost a shame, there are so many opportunities to do some technique between the rocks.

 

P3050129

 

- Masser af muligheder for forskellige veje ind og ud mellem stenene, sammensatte tag, forror, bagror, hanging draw, kantning, forlæns og baglæns ind og ud............... mulighederne er uendelige.

- Lots of options for different paths in and out between the boulders, combining strokes, front rudder, rear rudder, hanging draw, edging, back and forth in and out ............... the possibilities are endless.

 

P3050131

 

- De store sten afløses af en stenstrand, høje skrænter, og et fantastisk lys i den kolde formiddag.

- The large boulders end and change into a shingle beach high slopes, and a fantastic light in the cold morning.

 

P3050136

 

- Fri af skrænterne nyder vi solen langs stranden ved Smidstrup.

- Free from the slopes, we enjoy the sun along the beach at Smidstrup.

 

P3050138

 

Skærmbillede 2022 03 07 kl. 18.54.00

 

- I det klare vejr kan Kullen i Sverige lige anes på billedet.

- In the clear weather, Kullen in Sweden can just be sensed in the picture.

 

P3050143

 

- Efter 10 km. er vi fremme ved Rågeleje.

-  After 10 km. we arrive at Rågeleje.

 

P3050142

 

- Rågeleje er oprindeligt et gammelt fiskerleje, men også et sted hvor man efter krigen begyndte at på landet og til vandet. I dag er fiskerne væk, og det er nu et sommerhus område med masser af liv på den dejlige sandstrand.

- Rågeleje is originally an old fishing village, but also a place where people after the war began to go to the countryside and to the water. Today the fishermen are gone and it is now a cottage area with lots of life on the lovely sandy beach.

 

Skærmbillede 2022 03 07 kl. 18.53.48

 

-  Vi lander på stranden hvor der i tidernes morgen har været en lille havn.

- We land on the beach where in the early days there was a small harbor.

 

P3050139

 

- Tid til kaffe og en klemme.

-  Time for coffee and a sandwich.

 

P3050140

 

- Hvor tit står man og bare nyder øjeblikket ?? Her et kig mod nord ud i Kattegat og mod Skagerag. Himmel, hav og drømme flyder sammen og ud i et.

- How often do you stand and just enjoy the moment ?? Looking north into the Kattegat and towards Skagerag. The sky, the sea and the dreams flow together and into one.

P3050141

 

- Tilbage på vandet igen efter en kort pause.

- Back on the water again after a short break.

 

P3050145

 

- Klar sigt til Kullen i Sverige, ændrende skyformationer og lys - at være på vandet gør noget godt for sjælen.

- Clear view of Kullen in Sweden, changing cloud formations and light - being on the water is good for the mind.

 

P3050148

 

- Kyststrækning her er et populært sommerhusområde. 

-  This Coastline here is a popular cottage area.

 

P3050147

 

- Men på trods af populariteten er der stadig strækninger hvor der ikke, eller næsten ikke er sommerhuse.

- But despite the popularity, there are still stretches where there are no, or almost no, cottages.

 

P3050146

 

P3050149

 

P3050152

 

P3050150

 

P3050153

 

- Der er for mig noget særligt med kystlinje hvor jeg kan lade fantasien løbe, ødemarken, fjerne kyster og eventyr. 

- There is something special for me about a coastline where I can let my imagination run wild, the wilderness, distant shores and adventures.

 

 P3050154

 

- Skrænterne lige inden Gilleleje. Kommer man forbi på tur, kan jeg bestemt anbefalt at lande på strander for så at gå op og nyde udsigten ned i Øresund, over til Kullen i Sverige, langt ud i Kattegat og måske en fantastisk solnedgang.

- The slopes just before Gilleleje. If you pass by on paddling trip, I can definitely recommend landing on beaches and take a walk up to the top and enjoy the view down in the Sound between Denmark and Sweden, looking to Kullen in Sweden, looking far out to the sea of Kattegat and maybe enjoying fantastic sunset.

 

P3050157

 

P3050158

 

- Vi bliver lige nød til at lege lidt.

- We have to play between the boulders again.

 

Skærmbillede 2022 03 07 kl. 18.53.30

 

P3050159

 

P3050162

 

- Masser af forskellige teknikker kan bringes i spil.

- Lots of different techniques can be put to use.

 

P3050163

 

- Er der vand nok.

- Is there enough water.

 

P3050165

 

- Er der plads nok til at komme igennem.

- Is there enough space to get through.

 

P3050167

 

- En dejlig dag på vandet slutter, flot vejr, flot sceneri, friks kold luft, røde kinder og godt selskab - en rigtig fin måde at bruge dagen på.

- A nice day on the water ends. Cold og clear weather, nice scenery, fresh air, red cheeks and good company - a really nice way to spend the day.

 Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

#comevisitdenmarkforapaddle

Twitter: @cw_sea