2016-02-07 Ro til fælles frokost - Lunch meeting in Hornbæk

Jannik Stamp´s super fine initiativ " Ro til fællesfrokost " i Hornbæk plantage, havde jeg ikke mulighed for at deltage i sidste år, så nu var der sat kryds i kalenderen i god til.

P2070001

Kaffen, frokost, godt med varmt tøj og skiftetøj og så til Gilleleje, et af flere steder hvorfra der var start / mødested.

Der udover var der også start / mødested fra Ålsgårde og Helsingør. Der var enda nogle der havde mødtes i Nivå og roedet derfra.

Vekslende skydække, vind fra sydøst på 2-5 ms. dejligt vejr til en rotur i februar.

Kajakken pakket og så på vandet og mod Hornbæk.

 

P2070002                 P2070003

 

 

 

 

 

 

 

Der var allerede kajakker på vej til frokosstedet, da jeg tog på vandet.

Og jeg kunne se der kom biler på p-pladsen med kajakker på taget da jeg roede.

Det så ud som om der var god tilslutning til søndagsfrokosten i det fine vejr.

 

P2070004

 

Langs kysten stod nogle få lystfiskere, og inde på stranden blev der gået ture og luftede hunde.

 

P2070005

 

 

 

Tanken om hvor koldt det måtte være at for dem der stod og fiskede, og for forældrene der måtte vente på at børn og hunde havde leget færdig, er helt sikker også en tanke der har ramt dem, der så kajakkerne ro forbi.

De skulle bare hvide hvor godt og varmt vi sider med underkroppen nede i cockpittet.

P2070006

Efterhånden som Honrbæk nærmede sig, tyndede det ud i skyerne og solen trængte mere og mere igennem.

 

Hvor på stranden vi skulle holde frokosten var der ingen tvivl om. Da vi rundede Hornbæk havn var der allerede en masse mennesker og kajakker på stranden lidt længere fremme, og røgen fra et lille hyggeligt bål steg til vejrs.

 

P2070007 

 

 

    Masser af kajakker på stranden.

 

P2070008

 

 

 

Der kom flere og flere til.

 

 

 

P2070010

 

Frokost og hyggelig stemning på stranden en februar.

 

P2070011

 

 

 

 

 

P2070013

 

 

 

Det gode vejr blev nydt, og fokosten spist.

 

Tid til at vende næsen tilbage mod Gilleleje og bilen.

 

P2070014

 

 

Den lette vind og bølgerne i ryggen.

 

P2070015

 

 

Flotte skyer og lys på vej mod pynten ved Gilbjerg Hoved.

 

 

P2070017

 

 

 

Tilbage ved Gilleleje og bilen.

En dejlig dag på vandet, 

Jeg vil tro der har været omkring 50 kajakroer samlet til frokosten.

En dejlig dag på vandet. Imponerende at så mange kan samles, via et " Ro til fællesfrokost " på FaceBook, den første søndag i februar.

English:

Jannik Stamp´s super fine initiative "Paddle to joint lunch" at the North coast of Sealand, could I not take part in last year, so this year it was ticked in the calendar in good time.

P2070001

 

Coffee, lunch, warm clothes and changing clothes, and then off to Gilleleje, one of several places where there were start / venue.

 

There were also start / meeting point from Ålsgårde and Elsinore. Some even met in Nivå, and started from there.

The kayak was ready and then off towards Hornbæk.

P2070002

 

P2070003

 

 

 

 

 

 

There were already kayaks on the way to lunch spot when started padleing

I could see there were cars in the parking area, with kayaks on the roof, when I started paddling.
It looked like there were many going to lunch in the fine weather.

 

 

P2070004

 

Along the coastline stood a few anglers, and on the beach people walkint there dogs, and watchint children playing.

 

P2070005

 

 

 

The thought of how cold it would be, for those who stood there fishing, and for the parents, who had to wait for the children and dogs to finish playing, is surely a thought that has corss the mind of those who saw the kayaks going past.

 

If the only knew how nice it is to sit with hafe the body under the cockpit.

P2070006

 

 

There was no doubt about where on the beach we were to meet for lunch. As we rounded Hornbæk harbor ther was already a lot of people and kayaks on the beach a little further ahead, and  smoke from a cozy little fire rose into the air.

P2070007

 

 

 

           Lots of kayaks on the beach.

 

P2070008

 

 

 

And more kayaks came.

 

P2070010

 

 

 

 P2070011

 

 

 

Lunch and nice atmosphere on the beach in February.

 

The good weather was enjoyed, and lunch eaten.

 

P2070013

 

 

Time to return to Gilleleje and the car.

 

 

 

 

P2070014

 

 

The light wind and the waves, now came from the back.

 

P2070015

 

 

 

Beautiful clouds and light heading towards a point at Gilbjerg Head.

 

P2070017

 

 

Back at Gilleleje and the car.


A nice day on the water,
I guess there must have been about 50 kayaker gathered for lunch.


A nice day on the water. Impressive that so many can be gathert via a "Paddel for joint lunch" on Facebook, the first Sunday in February.


©

Havkajakoplevelser.dk
Hosted af www.itsupporten.dk